Bir mucize: Anne sütü
Doç. Dr. Hüseyin CAN

Bir mucize: Anne sütü

Bu içerik 913 kez okundu.
Reklam


Doç. Dr. Hüseyin CAN

Anne sütü; yenidoğan bebekleri enfeksiyonlardan koruyan, içeriği bebeğin gereksinimlerine göre değişen,  bebeğin biyolojik-psikolojik ve sosyal yönden gelişimini etkileyen, doğum sonrası ilk 6 ayda alınması gereken, bebeklerin büyüme ve gelişmelerini etkilemekle birlikte, bebekte sakatlık ve ölüm oranlarını da azaltan, en ekonomik besindir. Yaşamdaki en önemli psikolojik ve sosyal bağ anne ile bebeği arasındaki bağdır.

Anne sütü bu bağı kuvvetlendirmektedir. Birçok bilimsel veri; bebeğin ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmesinin, altıncı aydan sonra ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin devam etmesinin ve emzirmenin iki yaşın sonuna kadar sürdürülmesinin bebeğe fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda sayısız yararlar sağladığını göstermektedir.

Sağlamış olduğu yararlar sadece doğum sonrası dönem ya da 2 yaşa kadar olan dönemle sınırlı olmayıp, ileri yaşlarda da sağlık üzerinde önemli olumlu değişiklikler oluşturmakta ve birçok kronik hastalığa karşı bireyi korumaktadır. Uygun zaman diliminde ve doğru şekilde kullanılan anne sütü ile beslenme, sağlıklı yaşamın temellerinin atılmasında tartışılmaz bir öneme sahiptir (1-3). Bebeklerde ek besinlere başlandığı dönemde anne sütü kesilmemeli, bebeğin gereksinimlerine, ayına ve gelişimine uygun beslenme şemaları oluşturulmalıdır. 


Toplumumuzda anne sütü ve bebek beslenmesi konusunda annelerin bilgi eksikliğinin olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak gün geçtikçe anneler bu konudaki açığı giderek kapatmaktadırlar. Annelerin çocuk sağlığı konusunda doğru bilgilendirilmelerinde en önemli pay sağlık çalışanlarına düşmektedir. Yapılacak eğitim için en etkili yöntemin, sağlık personelinin anneler ile yüz yüze yaptıkları görüşme olduğu bildirilmiştir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda gelişen hastalıklarla,yaşamın ilk bir yılında birçok çocuk hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesinde aile hekimlerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. 


Aile hekimliği kendini hastalarıyla güven temelinde kurduğu uzun süreli ilişki ile tanımlayan bir uzmanlık alanıdır. Aile hekimliğinin temel esaslarından biri olan sürekliliğin bir diğer ifadesi de hayatın tüm evrelerinde bakımın sürdürülmesidir. Anne sütü ile beslenmenin gerçekleştiği dönem hem annenin hem de bebeğin hayatındaki çok özel bir süreci oluşturur ve aile hekimliğinde de aynı özenle yaklaşılır.Topluma anne sütü ile ilgili doğru mesajların iletilmesi ve bunların davranışa çevrildiğinin izlenmesi birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamındadır. Bu alanın uzmanları olan aile hekimleri hem kendileri hem sağlık ekibinde birlikte görev aldıkları hemşire ve ebeler aracılığı ile bu görevleri yürütmektedirler. 


Anne SütününYararları

•    İçeriğisütçocuğununyaşına, fizyolojiközelliklerinegöredeğişenenuygunbesindir.
•    Biyolojikfonksiyonlarıdüzenler, organ vesistemlerinbüyümesinisağlar.
•    Sütçocuğunuenfeksiyonlardankorumaözelliğinesahiptir.
•    Her koşuldaverilebilir, kontaminasyonsorunuyoktur.
•    Alerjendeğildir.
•    Anne sütüilebeslenmedişçürükleri, şekerhastalığı, orta kulak iltihabı, beslenmebozukluğu,  obezitevebirçokhastalığınönlenmesindeönemlibirfaktördür.Özellikle gastrointestinal vesolunumsistemindekibağışıklığıgüçlendirir.
•    Kognitiffonksiyon, aşılaraantikoryanıtıvegörmekeskinliğiningelişmesindeetkilidir.
•    Her zaman tazeveuygunısıda, kullanımahazır, sterilveekonomiktir.
•    Anne çocukarasındakibağıngelişmesindeönemli role sahiptir.
•    Kontraseptifözelliğivardır.

Kaynaklar
1.    Karaçam Z, Kitiş Y. What do midwivesandnurses in Turkeyknowaboutnutrition in thefirstsixmonths of life. Midwivery 2005;21:61-70.
2.    Hellings P, Howe C. Assessment of breastfeedingknowledge of nursepractitionersandnurse-midwives. J MidwiveWomHealth 2000;45:264-70.
3.    Tunçel EK, Dündar C, Pekşen Y. Ebelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 2005;6:43-48.
4.    Coskun T. Anne Sütü ile Beslenmenin Yararları. Katkı Pediatri Dergisi 2003;2:199–202.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Melek Aykaç     0000-00-00 Teşekkür ederiz, çok sade dille yazilmis açıklayıcı bir yazı... Anne sütunun bir çok hastalığı önlemede mucizevi bir besin kaynağı ve bir çok hastalığa karşı doğal asi diyebiliriz.